Ontdek de kracht van de natuur!

SECTIE 1 - WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, verzamelen wij, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocol (IP)-adres van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

DEEL 2 - TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?
Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze uitsluitend voor die specifieke reden verzamelen en gebruiken. Als we om een ​​secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als u, nadat u zich heeft aangemeld, van gedachten verandert, kunt u op elk gewenst moment uw toestemming voor ons intrekken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw gegevens door contact met ons op te nemen: info-at-bonosana-dot- com.

SECTIE 3 - BEKENDMAKING

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

SECTIE 4 - BETALING
Als u voor een directe betalingsgateway kiest om uw aankoop af te ronden, slaat onze betaalprovider uw creditcardgegevens op. Het wordt gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat dat is voltooid, worden uw aankooptransactiegegevens verwijderd. Alle directe betalingsgateways voldoen aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners te garanderen.

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten uit te voeren die zij aan ons leveren. Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze providers worden verwerkt. Houd er in het bijzonder rekening mee dat bepaalde aanbieders zich in een ander rechtsgebied kunnen bevinden of faciliteiten kunnen hebben dan u of wij. Als u er dus voor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kunnen uw gegevens onderworpen zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of applicatie van een derde partij, valt u niet langer onder dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Koppelingen
Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen. Google Analytics: Onze winkel gebruikt Google Analytics om ons te helpen meer te weten te komen over winkelbezoeken en de pagina's die worden bekeken.

SECTIE 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken uit de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden de gegevens gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

SECTIE 7 - LEEFTIJD VOOR TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van de volgende zaken toe te staan: uw minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.

SECTIE 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de website worden geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, deze gebruiken en/of openbaar maken. Het. Als onze winkel wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u: toegang wilt tot de persoonlijke informatie die we over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met info-at-bonosana-dot-com.

----
Servicevoorwaarden
BELANGRIJK! DEZE SERVICEVOORWAARDEN (TOS) ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, DIE WORDT AANGEBODEN DOOR ONS BEDRIJF. DOOR DEZE SITE TE BEZOEKEN, GEEFT U UW BEVESTIGING EN AANVAARDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AAN. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN KUNNEN ONS BEDRIJF OP ELK MOMENT NAAR HAAR GOEDDUNKEN WORDEN GEWIJZIGD. UW GEBRUIK VAN DEZE SITE NADAT DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZIJN UITGEVOERD, BETREFT UW ERKENNING EN AANVAARDING VAN DE WIJZIGINGEN. RAADPLEEG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN REGELMATIG.

Toegang tot deze site

U MOET ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DEZE WEBSITE. ALS U JONGER BENT ACHTTIEN JAAR, HEBT U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE, OM WELKE REDEN DAN OOK. VANWEGE DE LEEFTIJDSBEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, VALT GEEN ENKELE INFORMATIE DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDT VERKREGEN ONDER DE CHILD ONLINE PRIVACY ACT (COPA) EN WORDT DAARIN NIET GECONTROLEERD.

Om toegang te krijgen tot deze site of een deel van de bronnen die deze te bieden heeft, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site dat alle informatie die u op deze site verstrekt juist, actueel en volledig is. Als ons bedrijf van mening is dat de door u verstrekte informatie niet correct, actueel of volledig is, hebben wij het recht om u de toegang tot deze site of een van de bronnen ervan te weigeren en uw toegang op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

Beperkingen op gebruik

U mag deze site gebruiken voor doeleinden die uitdrukkelijk door deze site zijn toegestaan. U mag deze site niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf. U mag bijvoorbeeld niet (en mag geen enkele andere partij toestemming geven om) (i) deze site co-branden, of (ii) deze site framen, of (iii) een hyperlink naar deze site maken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van ons bedrijf. Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden betekent “co-branding” het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of andere middelen voor toeschrijving of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs waarschijnlijk bij een gebruiker de indruk wekt dat die andere partij partij heeft het recht om deze site of de inhoud die toegankelijk is op deze site weer te geven, te publiceren of te distribueren. U stemt ermee in met ons bedrijf samen te werken om ervoor te zorgen dat ongeoorloofde co-branding, framing of hyperlinking onmiddellijk wordt stopgezet.

Vertrouwelijke informatie

Het materiaal en de inhoud (hierna de “Inhoud” genoemd) die toegankelijk is vanaf deze site en elke andere World Wide Website die eigendom is van, wordt geëxploiteerd, gelicentieerd of gecontroleerd door ons Bedrijf, is eigendomsinformatie van ons Bedrijf of de partij die de informatie heeft verstrekt. Inhoud aan ons Bedrijf, en ons Bedrijf of de partij die de Inhoud aan ons Bedrijf heeft geleverd, behoudt alle rechten, titels en belangen in de Inhoud. Dienovereenkomstig mag de inhoud op geen enkele manier worden gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf, of tenzij elders op onze site schriftelijk toestemming is verleend, behalve dat u een kopie mag afdrukken van de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. Daarbij mag u geen auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of andere eigendomsvermeldingen of legenda die op de Inhoud voorkomen, verwijderen of wijzigen, of laten verwijderen of wijzigen. Wijziging of gebruik van de inhoud, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van ons bedrijf. Door toegang tot deze site worden geen titels of intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen.

Hyperlinks

Deze site kan hyperlinks bevatten naar andere sites die niet worden onderhouden door of verband houden met ons bedrijf. Hyperlinks naar dergelijke sites worden aangeboden als een service aan gebruikers en worden niet gesponsord door of gelieerd aan deze site of ons bedrijf. Ons bedrijf heeft dergelijke sites niet of niet allemaal beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. Toegang tot hyperlinks is op eigen risico van de gebruiker, en ons bedrijf geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of juistheid van deze hyperlinks of de sites waarnaar via een hyperlink naar deze site verwezen wordt. Bovendien impliceert het opnemen van een hyperlink naar een site van derden niet noodzakelijkerwijs de goedkeuring van die site door ons Bedrijf.

Inzendingen

U verleent hierbij aan ons bedrijf het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve recht en licentie om alle inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die via deze site aan ons bedrijf wordt gecommuniceerd (gezamenlijk hierna de “Inzending” genoemd), en om elke Inzending op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu of later bekend is ontwikkeld. Ons Bedrijf is niet verplicht om een ​​Inzending als vertrouwelijk te behandelen, en mag elke Inzending gebruiken in zijn bedrijfsactiviteiten (inclusief maar niet beperkt tot, voor producten of advertenties) zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen voor royalty's of enige andere tegenprestatie van welke aard dan ook, en zal geen schade oplopen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele overeenkomsten die zich kunnen voordoen in toekomstige bedrijfsactiviteiten.

Ons bedrijf zal alle persoonlijke informatie die u via deze site verstrekt, behandelen in overeenstemming met het privacybeleid zoals uiteengezet op deze site.

Vrijwaring

U begrijpt dat ons bedrijf niet kan en zal garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettende of destructieve eigenschappen kan vertonen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van middelen buiten deze site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

De inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig en actueel en mag niet worden gebruikt ter vervanging van schriftelijke rapporten, verklaringen of mededelingen van het bedrijf. Investeerders, leners en andere personen moeten de inhoud op dezelfde manier gebruiken als elk ander educatief medium en mogen niet op de inhoud vertrouwen met uitsluiting van hun eigen professionele oordeel. De informatie verkregen door het gebruik van deze site is niet uitputtend en omvat niet alle kwesties, onderwerpen of feiten die relevant kunnen zijn voor uw doelstellingen.

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. De inhoud wordt geleverd ‘as is’ en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Ons bedrijf wijst alle garanties af, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, TITEL OF NIET-INBREUK. Ons bedrijf garandeert niet dat de functies OF INHOUD op deze site ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Ons bedrijf geeft geen garantie of doet geen enkele verklaring met betrekking tot het gebruik, of het resultaat van het gebruik, van de inhoud in termen van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De inhoud kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, en het Bedrijf kan op elk moment wijzigingen of verbeteringen aanbrengen. U, en niet ons Bedrijf, draagt ​​de volledige kosten van al het noodzakelijke onderhoud, reparatie of correctie IN HET GEVAL VAN ENIG VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN. Ons BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD GEEN INBREUK ZAL MAKEN OP DE RECHTEN VAN ANDEREN EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DERGELIJKE INHOUD.

Alle informatie op deze site, ongeacht of deze van historische aard is of toekomstgericht is, geldt alleen vanaf de datum waarop de informatie op deze site is geplaatst, en het Bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om dergelijke informatie bij te werken nadat deze is geplaatst of om dergelijke informatie te verwijderen. informatie van deze site indien deze niet (meer) accuraat of volledig is.

Beperking van aansprakelijkheid

HET BEDRIJF, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, INHOUDLEVERANCIERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEUREN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, WERKELIJKE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF ANDERE SCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN INKOMSTEN OF INKOMEN, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL NOOD OF SOORTGELIJKE SCHADE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, INHOUDLEVERANCIERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN EN DIRECTEUREN AAN ENIGE PARTIJ (ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) MEER DAN € 100 OF HET BEDRAG DAT U AAN HET BEDRIJF HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSELIJKE INHOUD, PRODUCT OF DIENST WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID IS VOORTVLOEIEN.
Aansprakelijkheid voor verlies, schade en vertraging

1.1 Definitie van overmacht

In dit artikel [ ] betekent "Geval van overmacht" een gebeurtenis waarover de Autoriteit en de Exploitant geen controle hebben en die een Partij verhindert om aan haar verplichtingen uit hoofde van dit Contract te voldoen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

1.1.1 overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen);

1.1.2 oorlog, vijandelijkheden (ongeacht of de oorlog al dan niet is verklaard), invasie, daad van buitenlandse vijanden, mobilisatie, vordering of embargo;

1.1.3 rebellie, revolutie, opstand, militaire macht of machtsovername, of burgeroorlog;

1.1.4 besmetting door radioactiviteit van nucleaire brandstof, of van nucleair afval afkomstig van de verbranding van nucleaire brandstof, radioactieve giftige explosieven of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire assemblage of nucleaire component van een dergelijke assemblage;

1.1.5 oproer, commotie, stakingen, vertragingen, lock-outs of ongeregeldheden, tenzij uitsluitend beperkt tot werknemers van de Leverancier of van zijn Onderaannemers; of

1.1.6 daden of dreigingen van terrorisme.

1.2 Gevolgen van overmacht

1.2.1 Noch de Autoriteit, noch de Operator worden geacht dit Contract te schenden voor zover de nakoming van hun respectieve verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt verhinderd door een geval van overmacht dat zich voordoet na de Ingangsdatum.

1.2.2 De Partij (de “Betrokken Partij”) die verhinderd is haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, zal de andere Partij op de hoogte stellen van een Geval van Overmacht zodra dit wordt voorzien door of bekend wordt bij de Betrokken Partij.

1.2.3 Indien en voor zover de Operator verhinderd is de Diensten uit te voeren als gevolg van overmacht, terwijl de Operator hierdoor verhinderd is, wordt de Operator ontheven van zijn verplichtingen om de Diensten te verlenen, maar zal hij zich inspannen om zijn verplichtingen te blijven uitvoeren. verplichtingen onder het Contract voor zover redelijkerwijs mogelijk [and in accordance with Good Operating Practices], [PROVIDED that if and to the extent that the Operator incurs additional Cost in so doing, the Operator shall be entitled to the amount of such Cost [COST BEING DEFINED AS HAVING NO PROFIT COMPONENT] (de Operator heeft redelijke stappen ondernomen om de Kosten te beperken)].

1.2.4 Indien en voor zover de Exploitant tijdens de Bouwperiode vertraging ondervindt als gevolg van de Geval van Overmacht, heeft hij recht op een verlenging van de Voltooiingstijd in overeenstemming met Subclausule [ ].

1.2.5 Indien een Geval van Overmacht resulteert in een verlies of schade aan de Faciliteit, zal de Operator dit verlies of de schade herstellen voor zover vereist door de Autoriteit, OP voorwaarde dat eventuele herstelkosten (minus eventuele door de Operator ontvangen verzekeringsopbrengsten) voor het verlies of de schade) wordt gedragen door de Autoriteit (de Exploitant heeft redelijke stappen ondernomen om de kosten te beperken).

1.2.6 [The Operator shall be entitled to payment of the Base Monthly Charge during the period of interruption caused by the Event of Force Majeure.]

1.2.7 [The Contract Period shall be extended by a period of time equal to the period of interruption caused by an Event of Force Majeure.]

1.3 Optionele beëindiging, betaling en vrijgave

Ongeacht enige verlenging van de tijd, als zich een geval van overmacht voordoet en de gevolgen ervan gedurende een periode van 30.001 dagen aanhouden, kan de Autoriteit of de Operator de ander een kennisgeving van beëindiging sturen. [If Authority is paying fee during Force Majeure, then Operator should not have a termination right, he is being paid.], die van kracht wordt [28] dagen na de kennisgeving. Indien aan het einde van de periode van 30.003 dagen het effect van de overmacht voortduurt, wordt het Contract beëindigd.

Vergoeding

U zult het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, inhoudsleveranciers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en contractanten (hierna bekend als de “Gevrijwaarde Partijen”) schadeloos stellen en vrijwaren van elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, inclusief elk gebruik van de Inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeoorloofd gebruik, en u stemt ermee in om alle hieruit resulterende verliezen, schade, vonnissen, onderscheidingen, kosten, uitgaven en advocatenhonoraria van de Gevrijwaarde Partijen in verband met deze schadeloos te stellen. daarmee. U zult de gevrijwaarde partijen ook vrijwaren van en tegen eventuele claims van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de informatie waartoe u toegang krijgt via deze site.

Handelsmerken

Handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze site voorkomen, zijn eigendom van het Bedrijf of de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo's aan het Bedrijf heeft geleverd. Het Bedrijf en elke partij die handelsmerken, dienstmerken en logo's aan het Bedrijf heeft geleverd, behouden alle rechten met betrekking tot hun respectieve handelsmerken, dienstmerken en logo's die op deze site verschijnen.

Informatie die u verstrekt

U mag in verband met deze site geen materiaal plaatsen, verzenden, indienen, publiceren of verzenden dat:

u heeft niet het recht om berichten te plaatsen, inclusief eigendomsmateriaal van derden;
pleit voor illegale activiteiten of bespreekt de intentie om een ​​illegale daad te plegen;
vulgair, obsceen, pornografisch of onfatsoenlijk is;
heeft niet rechtstreeks betrekking op deze site;
anderen bedreigt of misbruikt, smaad, laster, inbreuk maakt op de privacy, stalkt, obsceen, pornografisch, racistisch, beledigend, intimiderend, bedreigend of beledigend is;
probeert kinderen uit te buiten of schade toe te brengen door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens of anderszins;
inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of ander recht van een entiteit of persoon, inclusief het schenden van iemands auteursrechten of handelsmerken of hun publiciteitsrechten;
een wet overtreedt of geacht kan worden een wet te overtreden;
uw connectie met een andere entiteit of persoon nabootst of verkeerd voorstelt, of op andere wijze headers of identifiers manipuleert om de oorsprong van de inhoud te verhullen; reclame maakt voor commerciële activiteiten (bijvoorbeeld het te koop aanbieden van producten of diensten) of zich anderszins bezighoudt met enige commerciële activiteit (bijvoorbeeld het uitvoeren van loterijen of wedstrijden, het weergeven van sponsorbanners en/of het vragen om goederen of diensten), behalve zoals specifiek toegestaan ​​op deze site;
werven van fondsen, adverteerders of sponsors;
omvat programma's die virussen, wormen en/of Trojaanse paarden bevatten of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen of beperken;
de normale dialoogstroom verstoort, ervoor zorgt dat een scherm sneller scrollt dan andere gebruikers kunnen typen, of zich op een andere manier gedraagt ​​die het vermogen van andere mensen om via deze site deel te nemen aan realtime activiteiten beïnvloedt;
bevat bestanden in MP3-formaat;
neerkomt op een ‘piramide’ of soortgelijk systeem;
zich niet houdt aan enig beleid of regelgeving die van tijd tot tijd wordt opgesteld met betrekking tot het gebruik van deze site of de netwerken die met deze site zijn verbonden; of
bevat hyperlinks naar andere sites die inhoud bevatten die binnen de hierboven uiteengezette beschrijvingen valt.
Hoewel we hiertoe niet verplicht zijn, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om het gebruik van deze site te controleren om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden vast te stellen, evenals het recht om informatie om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. Niettegenstaande deze rechten blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw inzendingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch het Bedrijf, noch enige derde partij die Inhoud aan het Bedrijf levert, enige aansprakelijkheid aanvaardt of heeft voor enige actie of nalatigheid van het Bedrijf of een dergelijke derde met betrekking tot enige inzending.

Beveiliging

Alle wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn uitsluitend voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord (indien van toepassing). Het Bedrijf heeft het recht om uw wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, van u te eisen dat u dit wijzigt. Als u een wachtwoord gebruikt dat het Bedrijf als onveilig beschouwt, heeft het Bedrijf het recht om te eisen dat het wachtwoord wordt gewijzigd en/of uw account te beëindigen.

Het is u verboden diensten of faciliteiten te gebruiken die in verband met deze site worden aangeboden om de veiligheid in gevaar te brengen of om met systeembronnen en/of accounts te knoeien. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de veiligheid in gevaar te brengen (bijvoorbeeld programma's voor het raden van wachtwoorden, kraaktools of tools voor het onderzoeken van netwerken) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijk bevel waarin het Bedrijf wordt verzocht of opgedragen de identiteit bekend te maken van iemand die e-mailberichten plaatst, of materialen publiceert of anderszins beschikbaar stelt waarvan wordt aangenomen dat deze in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN, DOET U AFSTAND VAN EN HOUDT U HET BEDRIJF SCHADELOOS VAN ELKE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE DIE DOOR HET BEDRIJF IS ONDERNOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEKEN EN/OF UIT ENIGE ACTIES DIE WORDEN GENOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR [COMPANY] OF WETSHANDHAVINGSAUTORITEITEN.

Verkoopvoorwaarden – Terugbetalingsbeleid

Tijdens het afrekenproces ontvangt u de volledige voorwaarden van uw aankoop. In deze voorwaarden is opgenomen dat u duidelijk begrijpt dat wij deze producten verkopen omdat ze hennepextract bevatten. Deze producten zijn niet beoordeeld door de FSA. We streven ernaar om volledig te voldoen aan de FSA-regelgeving en omdat deze producten niet zijn beoordeeld door de FSA, doen we geen uitspraken over eventuele extra voordelen voor producten die hennepextract bevatten. Als u besluit onze producten te kopen, baseert u zich op uw eigen mening over de eventuele extra voordelen die het gebruik van deze producten kan bieden. Al onze producten hebben een klanttevredenheidsgarantie van 14 dagen, met uitzondering van bevroren Juicy Hemp Juice, vanwege de aard van het product, tenzij beschadigd tijdens het transport. Als u niet tevreden bent, kunt u het ongeopende product eenvoudigweg retourneren voor een volledige terugbetaling, minus eventuele verzendkosten. Als u de aankoopvoorwaarden accepteert, betekent dit dat u akkoord gaat met het restitutiebeleid en dit begrijpt.

Schade tijdens verzending

Wij nemen klanttevredenheid zeer serieus. Al onze producten worden getest op kwaliteit en alle zendingen worden zorgvuldig geïnspecteerd voordat ze ons magazijn verlaten.
Controleer uw zending bij aankomst zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze tijdens de verzending niet is beschadigd. Alle claims voor beschadigde producten moeten binnen 72 uur worden ingediend. Neem binnen deze tijd contact met ons op en verstrek gedetailleerde informatie over elk product dat tijdens de verzending is beschadigd door een foto en beschrijving te sturen naar info-at-bonosana-com, onder vermelding van uw bestelnummer in uw e-mailcorrespondentie.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Nederland en Nederland, niettegenstaande eventuele beginselen van wetsconflicten. U stemt specifiek in met persoonlijke jurisdictie in Nederland, in verband met eventuele geschillen tussen u en het Bedrijf die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden of die verband houden met het onderwerp hiervan. De partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden zijn het erover eens dat de exclusieve locatie voor geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden of die verband houden met het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden, in de Engelse rechtbanken zal zijn. Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt dat onderdeel als scheidbaar beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Niettegenstaande het voorgaande zijn eventuele aanvullende voorwaarden op deze site van toepassing op de artikelen waarop ze betrekking hebben. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken.

Recent bekeken